Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ wildufabetum4.com สมาชิกทุกคนจะต้องอ่าน ทำความเข้าใจในส่วนของข้อบังคับดังกล่าวให้ละเอียด เพราะมันจะมีประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง เพื่อเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิด หรือ ฝ่าฝืน กฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งอย่างเด็ดขาด หากท่านฝ่าฝืนทางผู้ให้บริการเว็บ wildufabetum4.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ที่จะใช้บริการทุกท่านจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถที่จะใช้บริการกับทางเว็บได้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลของท่านจะจัดเก็บเป็นความลับเป็นอย่างดี จะไม่แชร์หรือส่งต่อให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับการอนุญาต
 3. การใช้บริการ : ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้บริการจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บ wildufabetum4.com จะปฏิเสธความรับผิดชอบทุกรูปแบบ ที่เกิดจากการใช้บริการของเว็บเรา
 5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก : ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ถอดถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกเวลา หากท่านได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เราได้กำหนด
 6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการเว็บ wildufabetum4.com จะไม่รับผิดชอบทุกรูปแบบ ที่เกิดจากการใช้บริการของเว็บเรา
 7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการ wildufabetum4.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องประกาศให้ทราบ
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบทั้งหมดที่ได้กำหนดขึ้น จะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายสากล หากละเมิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายสากลทันที
 9. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลทุกประเภทที่ปรากฏอยู่บนเว็บ wildufabetum4.com จะเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำไปใช้เด็ดขาด
 10. การติดต่อสื่อสาร : สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการพูดคุยกับผู้ให้บริการ สามารถที่จะติดต่อได้ที่ช่องทาง contact@wildufabetum4.com
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการได้ฝ่าฝืน หรือ ละเมิดข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม จะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ wildufabetum4.com จะถือว่าสมาชิกทุกคนได้ยินยอมในส่วนของข้อบังคับทุกข้อโดยอัตโนมัติ