Responsible Betting

Responsible Betting การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน ที่ผู้ให้บริการ wildufabetum4.com จะทำขึ้นเพื่อรองรับความเสียหายจากการลงเดิมพัน หลังจากการลงเดิมพันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นแล้วผู้ให้บริการจึงจะจำเป็นที่จะต้องจัดทำนโยบายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

Responsible Betting

Responsible Betting การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เดิมพัน

  1. ผู้ให้บริการเล็งเห็นถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการลงเดิมพันที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายเพื่อลดปัญหาการลงเดิมพันที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือการติดพนันก็ตาม
  2. ผู้ให้บริการจัดการเครื่องมือในเรื่องของการจำกัดเวลาการเข้าใช้บริการทั้งการระงับเวลาถาวรและชั่วคราว
  3. ผู้ให้บริการมีเครื่องมืออันทันสมัย ที่จะช่วยให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านสามารถปรึกษา และสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการติดพนันได้
  4. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการให้บริการ กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและไม่มีการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
  5. ผู้ให้บริการตระหนักถึงปัญหาการติดพนัน จึงไม่แนะนำให้การลงเดิมพันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาทางการเงินได้ดังนั้นแล้วควรลงเดิมพันอย่างมีสติ

ผู้ให้บริการสนับสนุนให้ทุกการลงเดิมพันมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม เพื่อส่วนรวมในการลงเดิมพันที่มีความสุข และสนุกสนาน หากต้องการข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง contract@wildufabetum4.com